Ὁ ἡρωικὸς θάνατος του Ἰωάννη Βελισσαρίου και των 700 Ευζώνων στο θρυλικὸ ὕψωμα 1.378