147 Χρόνια Προεδρική Φρουρά – Παρέθεσε γεύμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας