» 25 Δεκεμβρίου 1921: Έφιππο τμήμα του 5/42 Συντάγματος γιορτάζει»