8 Ιουλίου 1920: 2η ημέρα της πρώτης φάσης απελευθερώσεως της Ανατολικής Θράκης-17 Εύζωνες νεκροί –