Εύζωνες

Σύμβολο γενναιότητας

Τη λέξη Εύζωνας την συναντούμε στα έργα του Ομήρου και αναφέρεται στους στρατιώτες που ήταν καλά ζωσμένοι (‘ευ΄+ζώνες=οι καλά ζωσμένοι). Από την δημιουργία του Ελληνικού Στρατού οι Τσολιάδες ήταν οι επίλεκτοι στρατιώτες. Οι Τσολιάδες εξακολουθούν να αποτελούν σύμβολα γενναιότητας και οι επιλογή των στρατιωτών που θα στελεχώσουν την Προεδρική Φρουρά ακόμη και σήμερα βασίζεται σε κριτήρια τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Οι υποψήφιοι Εύζωνες επιλέγονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

    • Ανάστημα 1,88 και άνω (με ανώτατο τα 2,05)
    • Άριστη σωματική διάπλαση
    • Άριστη Ψυχοπνευματική Κατάσταση
    • Χαρακτήρας και Ήθος
    • Πίστη προς την Αποστολή του Εύζωνα.