Γιατί ήθελαν να ανατινάξουν το γλυπτό του άγνωστου στρατιώτη.