Η «μάχη της σημαίας” – 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων αντιστέκεται ηρωικά