Οι Πόντιοι Αντάρτες αλλάζουν τους Εύζωνες στο Μνημείο