Ιωάννης Σμύρης, ο Αξιωματικός που υμνούν οι Εύζωνες