Μνημεία χαρακτηρίστηκαν 10 αυτοκίνητα από το Τατόι και δύο στολές ευζώνων