Σαν Σήμερα ξεκινά ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος – Τα Ευζωνικά Τάγματα γράφουν ιστορία