Ταγματάρχης Ν.Γεωργούλης, πορεία προς την Αθανασία. Το 9ο Τάγμα Ευζώνων εναντίον 30000 τούρκων