Τι και αν οι θερμοκρασίες είναι ακραίες , οι Εύζωνες θα είναι πάντα εκεί