Τους Εύζωνες που δεν εγκατέλειψαν τη θέση τους δέχθηκε ο Κ.Παπούλιας